BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EMAIL GOOGLE MUA 1 LẦN DÙNG VĨNH VIỄN

Gmail Google A10
2900K
10 tài khoản
15 GB dung lượng lưu trữ/email
Email theo tên miền riêng
Quyền quản trị cao nhất
Mã hóa bảo mật SSL
Chống Spam & Virus
Hỗ trợ 24/7
ĐĂNG KÝ
Gmail Google A100
7500K
100 tài khoản
15 GB dung lượng lưu trữ/email
Email theo tên miền riêng
Quyền quản trị cao nhất
Mã hóa bảo mật SSL
Chống Spam & Virus
Hỗ trợ 24/7
ĐĂNG KÝ
Gmail Google A200
9800K
200 tài khoản
15 GB dung lượng lưu trữ/email
Email theo tên miền riêng
Quyền quản trị cao nhất
Mã hóa bảo mật SSL
Chống Spam & Virus
Hỗ trợ 24/7
ĐĂNG KÝ