Tạo Nút Thêm Xêm Nội Dung Bài Viết Trong WordPress

Bạn có thể tạo nội dung bài viết trong wordpress như sau:

Tạo nút xem thêm nội dung bài viết trong wordpress
Tạo nút thu gọn nội dung bài viết trong wordpress

Thêm đoạn code sau vào chức năng: functions.php”

/*
* Author: ATZ MEDIA – https://atz.com.vn
* Đoạn code thu gọn nội dung bao gồm cả nút xem thêm và thu gọn lại sau khi đã click vào xem thêm
*/
add_action(‘wp_footer’,’devvn_readmore_flatsome’);
function devvn_readmore_flatsome(){
?>
<style>
.single-product div#tab-description {
overflow: hidden;
position: relative;
padding-bottom: 25px;
}
.single-product .tab-panels div#tab-description.panel:not(.active) {
height: 0 !important;
}
.devvn_readmore_flatsome {
text-align: center;
cursor: pointer;
position: absolute;
z-index: 10;
bottom: 0;
width: 100%;
background: #fff;
}
.devvn_readmore_flatsome:before {
height: 55px;
margin-top: -45px;
content: “”;
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%);
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#ffffff00′, endColorstr=’#ffffff’,GradientType=0 );
display: block;
}
.devvn_readmore_flatsome a {
color: #318A00;
display: block;
}
.devvn_readmore_flatsome a:after {
content: ”;
width: 0;
right: 0;
border-top: 6px solid #318A00;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
margin: -2px 0 0 5px;
}
.devvn_readmore_flatsome_less a:after {
border-top: 0;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
border-bottom: 6px solid #318A00;
}
.devvn_readmore_flatsome_less:before {
display: none;
}
</style>
<script>
(function($){
$(document).ready(function(){
$(window).load(function(){
if($(‘.single-product div#tab-description’).length > 0){
var wrap = $(‘.single-product div#tab-description’);
var current_height = wrap.height();
var your_height = 300;
if(current_height > your_height){
wrap.css(‘height’, your_height+’px’);
wrap.append(function(){
return ‘<div class=”devvn_readmore_flatsome devvn_readmore_flatsome_more”><a title=”Xem thêm” href=”javascript:void(0);”>Xem thêm</a></div>’;
});
wrap.append(function(){
return ‘<div class=”devvn_readmore_flatsome devvn_readmore_flatsome_less” style=”display: none;”><a title=”Xem thêm” href=”javascript:void(0);”>Thu gọn</a></div>’;
});
$(‘body’).on(‘click’,’.devvn_readmore_flatsome_more’, function(){
wrap.removeAttr(‘style’);
$(‘body .devvn_readmore_flatsome_more’).hide();
$(‘body .devvn_readmore_flatsome_less’).show();
});
$(‘body’).on(‘click’,’.devvn_readmore_flatsome_less’, function(){
wrap.css(‘height’, your_height+’px’);
$(‘body .devvn_readmore_flatsome_less’).hide();
$(‘body .devvn_readmore_flatsome_more’).show();
});
}
}
});
})
})(jQuery)
</script>
<?php
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

HOTLINE
0985457245
0985457245
Nhắn tin qua Facebook Chat trực tuyến qua Zalo Gửi Email cho chúng tôi info@atz.com.vn